Arkösund 2013-05-19


Rapport sjösäkerhetskurs 2013-05-19


Söndagen den 19 maj 2013 genomfördes Östergötlands båtförbind sjösäkerhetskurs i Arkösund tillsammans med de båda skepparna Göran Johnsson och Jim Karlsson från Arkösundsstationen.  Detta är den 6:e i ordningen som genomfördes och som startade 2007. Kurserna har varit mycket populära och även denna gång var den fulltecknad. För dagen hade det samlats 20 tal deltagare från olika medlemsklubbar. 


Dagen inleddes med att Alexander Johansson och Jan Nyman till kaffe och den goda mackan informerade ÖBF verksamhets och kursens innehåll. Just nu är det 50 lokala båtklubbar som är anslutna till ÖBF. Vidare informerades man om organisationen uppbyggnad från den lokala båtklubbarna, båtförbundet (ÖBF) och Svenska båtunionen.

Foto: Alexander Johansson

Göran Johansson Arkösundsstationen informerar om en räddningsväst som används på passagerarbåtar. 


Kursen innehöll även information om lagar och föreskrifter för fritidsbåtar. Alexander Johansson ÖBF informerade om vilka behörighetskrav som gäller för fritidsbåtar. När fartyget är större än 12 x 4 meter krävs detta att befälhavaren innehar kustskepparexamen alt. klass VIII eller gamla skepparexamen. Att tänka på är att Klass VIII och gamla skepparexamen bara gäller i nationellt farvatten. Ska man åka utomlands med sin fritidsbåt är det inte fel att låta skicka in sin intygsbok till NFB (nämnden för båtlivsutbildning) och få den uppdaterad till ett kustskepparintyg. Anledningen är att NFB intygsbok är anpassad och översatt och att kustskeppare gäller just fritidsbåtar och med automatik gäller internationellt under förutsättning att båten är svensk. 


Vidare informerade Alexander om CE-märkning av fritidsbåtar, samt navigation med hjälpa av GPS och elektroniska sjökort. En nyhet är att man i dagens läge väljer att navigera med hjälp av telefoner och surfplattor.  Om man väljer att navigera med hjälp av Ipad så är det viktigt att välja en med inbyggs GPS. Vidare är det viktigt att själva sjökortet laddas ned direkt till Ipaden/telefonen. Anledningen är att man inte kan navigera om telefonuppkopplingen försvinner om inte enheten är utrusat med GPS samt att sjökortet är nedladdat varnar Alexander.

Foto: Alexander Johansson

Göran Johansson Arkösundsstationen informerar hur man applicerar signalblossen och rökblossen.


Den teoretiska delen bestod även av en information av olika flythjälpmedel. Göran Johansson och Jim Karlsson informerade om olika flytvästar, det är viktigt att man använder en godkänd och CE-märkt flytväst. De visade upp en seglarväst som är tillverkad i början av 80-talet. Den hade endast kardborreband som ända knäppning som skulle håla seglarvästen på plats. Vidare informerade Göran och Jim om överlevnadsdräkter och uppblåsbara räddningsvästar och vikten av hur dessa skulle underhållas. 

Foto: Alexander Johansson

Deltagarna får möjlighet att prova på att avfyra signalbloss.


Efter lunchen genomfördes de praktiska övningarna. Alla deltagare fick möjlighet att prova på att avfyra signalbloss. På kajen i Arkösund fick alla deltagare ställa upp sig på rad för att aktivera signalblossen. Det är viktigt att man intar ett sådant läge så man inte får gnistregnet på sig uppmanar Göran. Genom att ställa sig ifrån vindriktningen undviker man att få gnistor i ansiktet. Även orange rök provades på. Vidare fick deltagarna prova på att skjuta upp nödraketer, detta utfördes efter att man kört räddningsbåt 90 ut en bit i havsbandet. På en kobbe kunde deltagarna provad på att skjuta upp nödraketerna, dock använde man nödraketer som avgett vitt ljus. Detta eftersom det är förbjudet att skjuta upp röda nödraketer, även fast  det är övning. 


I kursen ingick även att iklädd överlevnadsdräkt simma ut en bit och ta sig upp i en livflotte. Att ta sig upp i flotten var en uppgift som var mycket jobbig, alla som provade på insåg att det är en nyttig övning att försöka ta sig upp i flotten, särskilt om det råder besvärligt väder med hög sjö.

Foto: Alexander Johansson

Här får deltagarna träna på att komma upp i livflotte iklädda överlevnadsdräkt. 


Kursen avslutades med att alla deltagare fick ett intyg infört i NFB (nämnden för båtlivsutbildning) blå intygsbok. Det var Jan Nyman som skrev under och stämplade boken med ÖFB särskilda stämpel som intygar att deltagaren deltagit i ÖBF sjösäkerhetskurs. Vidare passade de båda skepparna vid Arkösundsstationen att berätta om intressanta sjöräddningsfall. 

Foto: Alexander Johansson

På väg in efter att ha varit ute och skjutit upp nödraketer vid en kobbe uti havsbandet samt provat på gångegenskaperna på räddningsbåt 90. 


Vid pennan Jan Nyman/Alexander Johansson