Sjösäkerhetsövning

Det är andra året i rad som Östergötlands Båtförbund genomför en sjösäkerhetsövning tillsammans med skepparen vid Arkösunds stationen. Övningen skedde den 26 april 2008 och leddes av skepparna Göran Johansson och Jim Karlsson som instruerade ÖBF:s deltagare hur man hanterar sjösäkerhet.

 

Denna gång hade 22 personer från elva båtklubbar samlats vid Arkösunds brygga för att delta i kursen. Kursen började med en teoretisk genomgång av flytvästar och överlevnadsdräkter. Alla fick information om hur man kontrollerar sina uppblåsbara räddningsvästar.

 

Göran Johansson visar upp olika funktioner på olika upplåsbara västar.

 

Genom att regelbundet kontrollera gaspatronen, kontrollera sensorn samt blåsa upp västen för hand har man god kontroll på att västen fungerar. Gaspatronen vägs på en våg och man kontrollerar att vikten överensstämmer med vikten som är instansad på patronen. Man kontrollerar också att sensorn som känner av att man hamnat i vattnet är hel genom att den gröna markeringen syns i det glas som finns på utlösningsmekanismen. Efter att sedan blåsa upp västen för hand och kontrollera att den håller tätt är det sedan bara att vika ihop västen.

 

Deltagaren fick sedan en genomgång av hur GPS systemet fungerar och vilka risker som finns vid navigering med elektroniska hjälpmedel. Göran varnar för att man lätt förlitar sig mera på plottren än radarn som egentligen är ett bättre navigationshjälpmedel. Det är inte ovanligt att båtar som både har både radar och GPS-plotter råkar köra upp på land för att navigatören tittar mera på plottren än på radarn som är säkrare.

 

Eftermiddagen bestod i praktisk navigering i höga faster samt att hantera kallt vatten. Alla deltagare fick möjlighet att prova på att simma i överlevnadsdräkt och försöka ta sig upp på en räddningsflotte. Att ta sig upp i en räddningsflotte är ett mycket svårt moment. Jim Karlsson som var instruktör uppger att man i stort sätt bara har ett försök på sig. Det är så krävande att man blir utmattad direkt. Ett nytt försök kan sluta med att man helt enkelt inte orkar att komma upp p.g.a. utmattning.

På bilden ser man en av kursdeltagarna som försöker komma upp i räddningsflotten. Tilläggas kan att alla deltagare kunde för eget bruk ta sig upp i flotten.

 

Alla deltagare fick också möjlighet att prova på att avskjuta nödraketer samt använda handbloss. På rad ställde man upp sig och de som ville fick prova att använda handbloss. Göran Johansson uppmanade alla att alltid tänka på att stå på rätt sida så att man inte får gnistregnet på sig. Göran berättade om ett sjöräddningsfall som i och för sig slutade lyckligt. Mannen hade använt handbloss och stod i fel vindriktning. Mannen hade otäcka brännsår kring halsen som orsakades av handblosset.

 

På bilden få man se ÖBF:s deltagare på rad få prova på att avfyra handbloss.

 

Alla deltagare var mycket nöjda, Peter Andersson från Linköpings segelsällskap var en av de som tycket kursen var mycket givande och han provade på att ta sig upp i räddningsflotten samt avskjuta nödraketer. Kursen avslutades med en sammanfattning samt att alla deltagare fick ett intyg att klistra in i NFB:s intygsbok.

 

 

Alexander Johansson

Kursansvarig, ÖBF