Sjöräddningsövning ”PUKÖN” mellersta Vättern 2004-05-05.

 

Kl 17.45 ringer Tore Andersson till sin medarbetare Ragnar Jonsson i Karlsborg för att få veta varför han inte kom till jobbet på Volvo kl 1400 som han skulle ha gjort.

Hustru Astrid, som själv jobbat hela dagen, meddelade att Ragnar gick ut på en fisketur på morgonen. Astrid blir orolig och åker till hamnen där hon finner Ragnars bil och båten ligger inte vid bryggan. Tore får veta detta och ringer 112 då han befarar att en sjöolycka har inträffat. Efter en liten palaver med larmcentralen går larmet till MRCC i Göteborg.

 

Detta var upptakten till årets sjöräddningsövning på Vättern. Ledningen utövades av Sjöfartsverket/ostkustens sjötrafikområde och förutom MRCC deltog SOS Alarm i Falköping, Räddningstjänsten i Östra Skaraborg med enheterna i Karlsborg och Hjo, FMV-FFK i Karlsborg med båten ”Beda” och SSRS Vadstena med ”Skeppskär”

 

Kl 18.15 söker MRCC sjöräddningsenheter mellan Karlsborg och Hjo via vhf-kanal 26. Beda och Skeppskär svarar omedelbart och ges olika områden av den troliga färdvägen att söka inom.

Räddningstjänsternas båtar sjösätts i Brevik och Hjo och får uppgifter att söka strandnära.

Efter en dryg timme hittas den eftersökta personen i vattnet nära sin båt och kan räddas.

 

Vid den efterföljande genomgången konstaterades bl. a följande:

  • MRCC ledning och insatsplanering fungerade bra och utan problem med radiokommunikationen
  • Räddningsledarens grundliga intervju med larmgivaren möjliggjorde en effektiv insats
  • Deltagande enheter arbetade strikt efter givna direktiv och skötte sin återrapportering till MRCC mycket bra.
  • Vhf-trafiken var disciplinerad

 

Övningsledningen kunde efter genomförd övning avslutningsvis konstatera att beredskapen på Vättern är god, att deltagande enheters besättningar besitter god initiativförmåga och sjömanskap samt att målen för övningen (samverkan och kommunikation samt eftersök av saknade personer) nåtts

 

 

 

 

Jan Boström

Observatör ÖBF