ÖBF JBM 2002-09-17

 

Sjöräddningsövning "NIKLAS" södra Vättern 2002-09-12.

 

 

 

Solen strålar över ett fortfarande somrigt Gränna när jag vid lunchtid infann mig till en övning där Räddningstjänsten i Jönköping, Polismyndigheten i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län, SSRS Visingsö, SSRS Vadstena, MRCC Göteborg och SOS-Alarm AB Jönköping deltog. Som markörer utnyttjades ett drygt 30-tal elever vid Vårdhögskolan i Jönköping. Ledningen utövades av Sjöfartsverket/ostkustens sjötrafikområde. Härutöver fanns ett stort antal observatörer från olika institutioner och organisationer.

 

Den största färjan till Visingsö, Ebba Brahe, embarkerades och lämnade hamnen. Någon halv distansminut ut på Vättern uppstod brand i maskin och fartyget blev snabbt manöverodugligt. Larmet gick tidigt och det var MRCC som fångade upp det. Passagerarna informerades via en krånglande högtalaranläggning och de två besättningsmännen fick snabbt börja försöka sortera‑och prioritera de skadade och skakade och de hade det jobbigt värre. Systerfärjan Christina cirklade runt haveristen intill dess att hjälp anlände. 20 minuter efter larmet kom den första båten SSRS Skeppskär från Vadstena till haveristen. Man hade sjukvårdskunnig personal ombord som snabbt kunde bistå med prioritering och avsändning. 30 minuter efter larmet kom SSRS Visingsö Ebba Landin fram och kunde snabbt evakuera ytterligare ett drygt 10-tal skadade.

 

Mindre båtar kom såväl från Jönköping som Gränna och medförde bland annat rökdykare för att släcka bränderna i maskinrummen.

 

 

Efter 1 timme och 10 minuter var alla passagerare evakuerade och omhändertagna i land. En mobil sorterings‑ och förbandsplats hade upprättats och den bemannades av läkare och sjuksköterskor från vårdcentralen i Gränna. Polisen registrerade alla och eskorterade ambulanserna.

 

 

Haveristen bogserades in i hamn av Skeppskär och Ebba Landin och övningen avslutades efter ca två timmar med en samlad genomgång av erfarenheterna.

 

 

Man var överens om att det gått mycket bra. Till del berodde det nog på det fantastiska vädret. En erfarenhet att ta till sig ansågs vara att vara noga med att hållä isär ledarskapet för verksamhet till sjöss och lands samt att tidigt utse en ledare för verksamheten till sjöss på plats ‑ det är inte lätt att leda sekundaktuellt från MRCC i Göteborg.

 

 

EN nyttig övning tyckte alla som dessutom genomfördes på ett professionellt sätt!

 

Jan Boström

Observatör ÖBF