Välkommen in till oss!


Personer, som tilldelats ÖBF:s förtjänstmärke i guld.
Funktionärer inom ÖBF, som uppmärksammats med hedersutmårkelser inom Svenska Båtunionen
ÖBF:s 50-års jubileum firades 26-27 oktober 2019 Rapport.

Jubileumsskriften ÖBF 50 år

Jubileumsskriften ÖBF 40 år


Information och bilder från verksamheten inom ÖBF
Verksamhet, från 2009
Verksamhet, från 2008
Verksamhet, från 2007
Verksamhet, från 2006

2019Östergötlands Båtförbund har donerat en hjärtstartare som är placerats på Håskö i Östgöta skärgården. 

Foto: Lars Björkman


Defibrillatorn är placerad på bastun vid gästhamnen. 

Foto: Lars Björkman2014

Sjösäkerhetskurs i Arkösund 2014

Se även under Rapporter för mer information!Göran Johansson informerar om en räddningsväst som används på passagerarfartyg, denna är mycket klumpig att använda och det krävs instruktioner för man ska förstå hur man ska kunna ta sig upp på en räddningsflotte om inte den ska vara i vägen för att ta sig upp.  

Foto: Alexander Johansson


Några kursdeltagare som fått på sig räddningsdräkterna, för att snart hoppa i vattnet. 

Foto: Alexander Johansson


Några som våga sig på att bokstavligt kasta sig i vattnet som hade en temperatur på ca 8 – 10 grader. 

Foto: Alexander Johansson


Här tränas på att ta sig ut till räddningsflotten för att sedan ta sig upp. 

Foto: Alexander Johansson


Räddningsbåt 90 anländer, besättningsbyte för navigation i höga farter. Några kämpar på att simma i räddningsdräkt. 

Foto: Alexander Johansson


Här provar man på att avfyra nödbloss, alla 16 deltagare på rad.  

Foto: Alexander Johansson


 


2013

Sjösäkerhetskurs i Arkösund 2013

Se även under Rapporter för mer information!


Foto: Alexander Johansson

Göran Johansson Arkösundsstationen informerar om en räddningsväst som används på passagerarbåtar. 


Foto: Alexander Johansson

Många lyssnar intresserat. 


Foto: Alexander Johansson

Sjön suger! 


Foto: Alexander Johansson

Göran Johansson Arkösundsstationen informerar hur man applicerar signalblossen och rökblossen.


Foto: Alexander Johansson

Här blir det rök utan eld. 


Foto: Alexander Johansson

Deltagarna får möjlighet att prova på att avfyra signalbloss.


Foto: Alexander Johansson

Skönt att det är lugnt vatten. 


Foto: Alexander Johansson

Här får deltagarna träna på att komma upp i livflotte iklädda överlevnadsdräkt. 


Foto: Alexander Johansson

Mot havsbandet. 


Foto: Alexander Johansson

På väg in efter att ha varit ute och skjutit upp nödraketer vid en kobbe uti havsbandet samt provat på gångegenskaperna på räddningsbåt 90. 


Foto: Alexander Johansson

ÖBF är med och stödjer stationen sedan många år. 2012

Sjösäkerhetskurs i Arkösund 2012


Se även under Rapporter för mer information!


Alla samlade, Jim Karlsson informerar om de praktiska övningarna. 

Foto: Alexander Johansson


Här provar man handbloss.

Foto: Alexander Johansson


Här får deltagarna ta på sig dräkterna, det viktigt att få ur luften ur dräkten så att man inte får en felaktig flytläge.  

Foto: Alexander Johansson


Att försöka ta sig upp i flotten är en besvärlig manöver. 

Foto: Alexander Johansson


Skepparen Christer Falk redo att ge sig i väg med ett gäng i Ribb-båten.

Foto: Alexander Johansson


Sjöräddningssällskapets räddningsbåt 90. Skepparen Jim Karlsson kommer just in med ett gäng nöjda deltagare. 

Foto: Alexander Johansson

   


2011

Bilder från IT-kursen i Motala 15 januari 2011.

Kursen leddes av Tore Nanneson som gick igenom BAS-M och BAS-K för nya och lite mer erfarna användare av Svenska Båtunionens administrationsprogram.

Foto: Harald Mårtensson

Foto: Harald Mårtensson

Foto: Harald Mårtensson

Foto: Harald Mårtensson

Foto: Harald Mårtensson


2010

 

Förbundsrådet 20 november 2010

ÖBF:s förbundsråd hölls på Scandic hotell Ryd i Linköping. Från medlemsklubbarna deltog ett 15-tal deltagare. Från styrelsen, valnämnd och gästföreläsare deltog 14 personer. ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna och inledde Förbundsrådet.


Magnus Hjalmarsson, SSRS Vadstena stationen hälsades välkommen. Han höll en presentation om sjöräddningens olika verksamhetsområden, som t.ex miljösläp som finns på Karlsborgsstationen, m.m. Vadstenastationens båtar och svävare presenterades. Svävarens uppgifter var bl.a. att åka ut på isarna och hjälpa skridskoåkarna.

ÖBF delade ut en defibrillator till SSRS Vadstena som mottogs av Magnus Hjalmarsson. Den delades ut lite tidigare men det var med tanke på att snart är skridskosäsongen här. Nu har samtliga 5 defibrillatorer delats ut till samtliga stationer inom ÖBF:s verksamhetsområde.


Från Kustbevakningen kom Magnus Rågmark. Han berättade om kustbevakarnas arbete. Bevakning av bl.a. fiskezoner och oljeutsläpp, samarbete med Tull och Polis m.m. Alla var intresserade av att höra hur det gått med promillegränsen som infördes den 1 juli 2010. Magnus meddelade också att båtfolket sköter sig bra i Östgöta skärgården och att problemen finns huvudsakligen i storstadsregionerna.


Christer Eriksson revisor SBU informerade om vad som är viktigt att tänka på för klubbar om man inte vill "få problem" med skatteverket.

Stadgarna ska spegla verksamheten och ändamål.

Utbildning

Ungdomsverksamhet

Säkra båtplatser

Social samvaro


Detta är några viktiga bitar att ha med i stadgarna. Beskriv gärna i årsberättelsen vilka aktiviteter som förekommit under året. De ska även synas i den ekonomiska berättelsen.


Tänk på att inte skriva varvsverksamhet (aldrig ordet varv om ni inte driver varvsverksamhet) då kan det uppfattas som konkurrens till båtvarvverksamhet och kan räknas som kommersiell verksamhet.


Christer uppmanade till att ta ut en hög medlemsavgift (skattefri) och en låg båtplatsavgift (som kan bli skattepliktig) och om ni skulle få ett brev från skatteverket begär uppskov genast och kontakta ÖBF/SBU för hjälp.


Se även Skatteverkets broschyr SKV324, för ytterligare upplysningar

och Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd 20 november 2010.Uppdaterat
2020-01-21 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson