Välkommen in till oss!SBU tycker

och i kort version
SBU:s hemsida.
Båtliv:
Skönt för dig - bra för Sverige
Båtårets aktiviteter.
SBU_broschyr som pdf
Vår egen tidning, Båtliv,
kommer hem till alla som är med i en ansluten Båtklubb !

Folkrörelse

Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden,långa kuster, 95.000 farbara insjöar och över 1.000 km kanaler.

Båten är för många människor deras viktigaste fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns över en miljon fritidsbåtar i Sverige. Båtlivet är en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet.


Medlemmen

Båtklubben ansluter sig till Svenska Båtunionens regionala båtförbund (se organisationsskiss), alla klubbmedlemmar blir då anslutna till Svenska Båtunionen. Om du får tidningen Båtliv är din båtklubb är ansluten till oss.

Hösten 2003 gjorde TEMO en undersökning av tidningen Båtlivs läsare. Ur detta material har vi sammanställt en bild av den typiske läsaren vilken då också bör överensstämma med bilden av en båtklubbsmedlem. Undersökningen visar att en klar majoritet av läsarna är män (94 procent) i åldern 51-65 år (43 procent) som bor i villa eller radhus (70 procent). Främsta anledningen att vara med i en båtklubb är sommarplats för båten (46 procent) och social gemenskap (44 procent). De flesta har båt med ett försäkringsvärde under hundratusen kronor (39 procent).

Båten är ofta en övernattningsbar motorbåt (40 procent). I hög grad är läsaren något av opinionsbildare, hela 86 procent diskuterar båtar med vänner och bekanta och 74 procent fungerar som rådgivare till bekantskapskretsen gällande båtar och tillbehör.

Den här bilden är naturligtvis generell men ger viktiga bidrag när vi planerar arbetet för framtiden. Svenska Båtunionen skall bevaka medlemmarnas intressen och medlemmarna själva styr vad som skall prioriteras. Vi vet att undersökningen inte ger hela sanningen, det finns en stor del yngre människor och kvinnor bland båtfolket men dessa finns inte i lika stor utsträckning upptagna som klubbmedlemmar och båtägare. Det är bara att se på sin egen och andra båtar, det är sällan besättningen består till 90 procent av medelålders män!


Slagkraftig

Svenska Båtunionen är, genom sina 26 båtförbund och närmare 900 anslutna båtklubbar, en stark och slagkraftig främjandeorganisation för båtlivet. Grunden i svenskt båtliv är båtklubbarna, därför är det också naturligt att båtklubbarna utgör bas i Svenska Båtunionen. I båtklubbarna och båtförbunden finns engagerade ideella krafter. Vi är den starka och slagkraftiga organisation som båtlivet behöver.


Vårt arbete

SBU arbetar med båtlivets alla trygghetsfrågor.

Exempel på dessa områden är:

        Information - tidningen Båtliv till alla medlemmar,
  webbsajt med information för hela båtlivet.

        Sjösäkerhet - besiktning, utbildning, tävling, mm.

        Försäkring - för båten och klubbens verksamhet.

        Miljö - i Båtklubben och det fria båtlivet.

        Hamn - planering, drift, juridik, säkerhet, mm.

        Ungdom - främjar återväxten inom båtlivet.

        Samarbete

Som riksorganisation skall Svenska Båtunionen och våra regionala båtförbund föra våra medlemsklubbars talan nationellt och internationellt. För att nå våra mål behövs inte bara en stark egen organisation, även ett gott samarbete med andra organisationer är nödvändigt.

Uppdaterat
2018-11-28 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson