Välkommen in till oss!Här hittar du remisser och skrivelser som ÖBF skickat till olika myndigheter senaste tiden.


Klicka på länken för att se innehållet eller kontakta oss för att få det som pdf.
***


Olika skrivelser från ÖBF och andra som vill främja båtlivet

Synpunkter, 2021-01-14 på förslag om ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön.
Diarienummer: 621-19580-2020

Synpunkter, 2021-01-11 på förslag om reviderade fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård.
Diarienummer: 511-15460-2020

 

Synpunkter, 2020-10-08 på "Kungörelse om planeringsbesked för Aspöja 1:18 (Bergön) Söderköpings kommun".
Diarienummer: SBF 2019-1680

 

Debattartikel skickad i maj 2020, till ett antal lokaltidningar.
Vi pekar på vad som kan göra båtlivet ännu mer hållbart.
Att vi alla måste hjälpas åt, även politikerna!

 

Synpunkter, 2020-03-15 på utkast för ny arbetsform för Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland.

 

Yttrande, 2019-12-09 Regional strategi för friluftslivsmålen i Östergötland.
Diarienummer: 507-13398- 19.

 

Yttrande, 2019-02-25 Avlysning av vattenområden vid Arkösund i samband med arrangemanget Farleden Swimrun och Swimwalk.
Diarienummer: 258-13738-18.

 

Yttrande, 2017-05-18 Avlysning av vattenområden vid Arkösund i samband med arrangemanget Farleden Swimrun och Swimwalk.
Diarienummer: 258-4019-17.

 

Yttrande, 2016-12-09 över samråd E22
Förbifart Söderköping.
Ärendenr: TRV 2014/38783.

 

Remissvar, 2015-12-28:Yttrande över Kolmårdsvinds ansökan om tillstånd enl. 9 och 11 kap. miljöbalken om uppföra och driva gruppstation för vindkraftverk (Marviken) i Bråviken i Norrköpings kommun.
Målnr: M 2728-15 3:2.

 

Remissvar, 2015-09-14:Yttrande över Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030.
Diarienummer Dnr TSN 2015-188.

 

Remissvar, 2015-04-12:Yttrande över Fördjupad översiktsplan i Norsholm i Norrköpings kommun.
Diarienr: KS 2011/0214.

 

Öppet brev, 2015-04-06:Synpunkter på Vänern, Vättern och Göta kanals betydelse som resurs för det rörliga fritidsbåtslivet. Brevet ställt till berörda kommuner, myndigheter och media. Underskrivet av åtta båtförbund.

 

Öppet brev från ÖBF, 2015-02-14:Synpunkter på den förändrade policyn för trafikavgifter. Brevet ställt till aktieägarna och styrelsen för AB Göta kanalbolag.

 

Remissvar, 2014-06-02:Yttrande över Ansökan om fartbegränsning på Göta Kanal och i sjön Asplången i Norrköpings och Söderköpings kommuner.
Ärendenr: 258-5388-13.

 

Remissvar, 2014-05-30:Svenska Båtunionen ber härmed att få lämna följande kompletterande underlag till ”Havsplanering – Nuläge 2014”.

 

Remissvar, 2014-02-20:Yttrande över Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Stångån.
Ärendenr: 513-1283-13.

 

Remissvar, 2013-08-30:Yttrande över Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv .
Ärendenr: 511-1404-13.

 

Remissvar, 2013-06-19:Yttrande över Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern.
Ärendenr: 513-13039-2012.

 

Kommentarer från ÖBF, till inlämnade motioner till Båtriksdagen 2013.

 

Motion 2 från ÖBF till Båtriksdagen 2013 om SBU:s framtida verksamhet.

 

Motion 1 från ÖBF till Båtriksdagen 2013 om SBU:s framtida verksamhet.

 

Remissvar 2012-12-05 från Vätternvårdsförbundet rörande Försvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del enligt kap 3 9§ miljöbalken.
Ärendenr: 13 920:63675.

 

Remissvar, 2012-11-20: Yttrande över Begäran om ändring av tilläggstext för sjötrafikföreskrift i Krogsmålaströmmen, Valdemarsviks kommun.
Ärendenr: 258-10321-12.

 

Remissvar, 2012-11-20: Yttrande över Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen vid Arkösund, Norrköpings kommun.
Ärendenr: 258-2417-12.

 

Remissvar 2012-08-31 från Vätternvårdsförbundet på Förslag till skjutfria perioder i Vättern 2013 .
Ärendenr: 09 710:41349.

 

Remissvar, 2012-07-02: Yttrande över Förslag till beslut om fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård.
Ärendenr: 511-950-12.
00-006
Beslut 2012-12-13.      Kartbilagor som visar områdena 2012-12-13.

 

Brev till medlemsklubbarna, 2012-06-20 angående lagt förslag till sammgående med Sv. Seglarfötbundet.

 

Remissvar, 2012-06-11:Yttrande över Ansökan om förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala.
Ärendenr: 258-4559-12.

 

Remissvar, 2012-06-11:Yttrande över Ansökan om tillfällig dispens från föreskrift om fartbegränsning enligt sjötrafikförordningen på sjön Sommen.
Ärendenr: 258-3580-12.

 

Skrivelse, 2012-04-24: Svar från ÖBF, på hemställan från SBU, angående lagt förslag till sammgående med Sv. Seglarfötbundet.

 

Remissvar, 2012-03-31: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen vid Arkösund, Norrköping.
Ärendenr: 258-945-12.

 

Remissvar, 2012-01-30: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Brändö, Norrköping.
Ärendenr: 258-7876-11.

 

Inlägg, 2012-01-22: Diskussionsinlägg från ÖBF, angående lagt förslag till sammgående med Sv. Seglarfötbundet.

 

Remissvar, 2011-06-14: Ansökan om förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala.
Ärendenr: 258-3011-11

 

Remissvar, 2011-06-12: Ansökan om ankringsförbud inom planerad marina vid Mauritzbergs slott, Norrköpings kommun, Östergötland. Ärendenr: 258-4481-10

 

Remissvar, 2011-03-22: Omarbetat förslag till samverkansplan för BSPA-området S:t Anna — Missjö. Ärendenr: 511-11716-08, 00-006

 

Remissvar, 2010-12-09: Förslag ändring av föreskrift om avlysning och fartbegränsning i Motalaviken i anledning av uppförande av vägbro — Byggprojekt Rv 50. Ärendenr: 258-5671-10

 

Remissvar, 2010-10-20: Förslag till samverkansplan för BSPA-området S:t Anna — Missjö. Ärendenr: 511-11716-08

 

Remissvar, 2010-06-22: Ansökan om avlysning av vattenområde för uppförande av bro över Motalaviken — Byggprojekt Rv 50. Ärendenr: 258-3076-10

 

Remissvar, 2010-06-14: Ansökan om tillfällig dispens från fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 1 st sjötrafikförordningen i Sommen. Ärendenr: 258-2022-10.

 

Remissvar, 2010-05-05: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Motalaviken, Motala. Ärendenr: 258-1932-10.

 

Remissvar, 2010-04-25: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Hästösundet, Arkösund. Ärendenr: 258-32727-09.

 

Yttrande från SBU, 2010-03-30: på "Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.", Ds 2009:58.

 

Remissvar, 2010-03-20: Förslag till beslut om bildande av hänsynsområden i Östergötlands Skärgård. ärendenr: 501-932-10 00-006.

 

Remissvar, 2009-06-14: Förslag till ändring av fartbegränsningen vid färjeleden Skenäs - Säter i Bråviken, Norrköpings kommun. Ärendenr: 258-17010-05.

 

Remissvar, 2008-06-04: Ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-13468-08 (Förändring av fartbegränsning i Fyrfjärden).

 

Remissvar, 2008-05-25: Ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-12465-08 (Fartbegränsning i Lilla Arkösund).

 

Remissvar, 2008-05-08.: Ansökan om hastighetsbegränsning. Ärendenr: 258-4773-08 (Fartbegränsning i Gränna hamn)

 

Brev från ÖBF till politikerna i Söderköping, 2008-08-28.
ÖBF:s synpunkter på den planerade båtlyften i Söderköping.

Skrivelse från SSD 08-06-26, till remissinstanserna för regeringens förslag på behörighetsbevis för fritidsbåtar..

Hämta pdf ?

Yttrande från SSD 08-06-26, över utredningen"styra rätt" (SOU 2008:53).

Hämta pdf ?

Remissvar: Ansökan om hastighetsbgränsning i Lindöfjärden, 2008-03-19.

Hämta pdf ?

Remissvar: Ansökan om hastighetsbgränsning i Vademarsviken, farleden vid Krogsmåla Strömmen (N 58,08,80 O 16,41,80), 2008-02-18.

Hämta pdf ?

Remissvar: Natura2000 Vättern, 2008-01-28.

Hämta pdf ?

Skrivelse från ÖBF, om släckning av kustfyrar, 2007-11-24.

Hämta pdf ?

Skrivelse från SSD 2007-06-19 om indragningen av fyrar.

Hämta pdf ?

Skrivelse från SSD 2007-03-19 om indragningen av fyrar Gotland.

Hämta pdf ?

Yttrande från ÖBF, över förslag till ny Vattenvårdsplan för Vättern 2006-2012.

Hämta pdf ?

Yttrande från SSD 06-05-12, över "Rattfylleri och sjöfylleri" (SOU 2006:12).

Hämta pdf ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat
2020-01-14/ HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson