Välkommen in till oss!Klicka på ansökan för att ladda ned formuläret.
Det går att fylla i med hjälp av Acrobat reader och sedan skriva ut. Dock kan man inte spara dokumentet ifyllt, utan bara skriva ut det.
Har Ni frågor? Skicka oss ett mail!

Vill du som ny båtägare få kontakt med en lokal båtklubb, eller vill du av något skäl byta klubb. Klicka på "Anslutna klubbar" för att hitta kontaktuppgifter till en båtklubb nära dig.

Svenska Båtunionen (SBU) har en kartfunktion på sin hemsida , som visar var anslutna båtklubbar inom organisationen finns. Klicka på lämplig kartnål för att hitta kontaktuppgifterna. Man kan även söka på ort.

Om din båtklubb ännu inte är ansluten till ÖBF och du tycker att det finns fördelar med att klubben blir ansluten, lämna uppgifterna enligt blanketten nedan. Den går att ladda ned för ifyllnad. Skicka den sedan till ÖBF:s kansli enligt bifogad adress.

Alla ideella och allmännyttiga båtklubbar, innom vårt område, är välkomna!

Ansökan om medlemskap i Östergötlands Båtförbund (ÖBF)

 

 

                      

Föreningens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Bilagor som skall medfölja ansökan:

 

∗         Vidimerad kopia av årsmötes- eller medlemsmötesprotokoll där

             beslut om medlemskap i ÖBF finns med

 

∗         Senaste verksamhetsberättelsen

 

∗         Gällande stadgar

 

är föreningen ansluten till Svenska Seglarförbundet?

 

Ja   . . . .  Nej  . . . .    (Sätt x för tillämpligt alternativ)

 

Kontaktperson: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Klubbadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

E-postadress till klubb:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adress till ev. hemsida: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Namnförtydligande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Sändes med bilagor till:      Östergötlands Båtförbund

                                            c/o Britt Axelsson

                                            Höglycke Kullen 1

                                            573 94 Ydre

            

Förfrågningar:   kansli@batforbundet.se

Uppdaterat
2020-07-26 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson