Välkommen in till oss!Här redovisas rapporter från olika interna och externa möten där representanter från ÖBF deltagit.
Vi skickar regelbundet ut nya rapporter tillsammans med protokoll och annan info,
i våra klubbutskick.
Om du vill läsa om vad vi gjort tidigare år, gå till vårt arkiv över äldre rapporter.
Här finns information om skattefrågor och andra regler

Rapport från Skärgårdsrådet 18 november 2022.

Rapport från Stångåns Vattenråd, 19 oktober 2022.

Rapport från Vätternvårdsförbundets workshop 17 oktober 2022.

2021---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från SBU:s Unionsråd, 20-21 november 2021.

SBU referat från SBU:s Unionsråd, 20-21 november 2021.

Minnesanteckningar och dokument från ÖBF:s Förbundsråd, 13 november 2021.

Minnesanteckningar Båtriksdagen, 27 mars 2021.

Rapport från Skärgårdsrådet, 12 mars 2021 via Zoom.

2020---------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar Båtriksdagen, 15 november 2020.

Rapport från Skärgårdsrådet, 11 november 2020 via Zoom.

Rapport från Skärgårdstinget, 26 september 2020.

Rapport från Vätternvårdsförbundets årsstämma, 17 juni 2020.

Minnesanteckningar från årsmötet ÖBF, 14 mars 2020.

Rapport från SBU:s miljökonferens 7/8 mars 2020 i Älvsjö.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, föredraget om att Barnkonventionen blir lag,
1 februari 2020.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, föredraget om ansvarsfrihet - så funkar det,
1 februari 2020.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, föredraget om att lyckas med förändring i klubben,
1 februari 2020.


2019---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från Skärgårdsrådet, 10 december 2019 i Västervik.

Minnesanteckningar från Samrådsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 19 november 2019.

Rapport från SBU:s Unionsråd, 16-17 november 2019.

Minnesanteckningar från Samrådsgruppen Sjöräddning, Vättern, 13 november 2019.

Rapport från Vätterndagen, 8 november 2019.

Minnesanteckningar från ÖBF:s 50-års jubileum och båtklubbsdag, 26-27 oktober 2019.

Minnesanteckningar från studieresa om vatten i jordbrukslandskapet, med Stångåns vattenråd och Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd, 24 maj 2019.

Minnesanteckningar från Årsstämman Vätternvårdsförbundet, 10 maj 2019.

Minnesanteckningar från Samrådsgruppen Sjöräddning, Vättern, 8 maj 2019.

Rapport från Sjösäkerhetskursen, 27 april 2019 i Arkösund.

Minnesanteckningar från Samrådsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 12 mars 2019.

Minnesanteckningar från årsmötet ÖBF, 16 mars 2019.

  Presentationen om skatter och moms som hölls vid mötet.

Rapport från besök Aspa BK årsmöte, 27 februari 2019.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, föredraget om skatter och moms,
2 februari 2019.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, föredraget om framtidens båtklubb,
2 februari 2019.


2018---------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från Samradsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 16 oktober 2018.

Protokoll från RSS möte Vättern, 8 maj 2018.

Minnesanteckningar Båtriksdagen, 7-8 april 2018.

Protokoll från möte med Vindåns och Skärgårdens Vattenråd, 26 mars 2018.

Minnesanteckningar från Samradsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 27 februari 2018.

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, 3 februari 2018.

2017---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från SBU:s Unionsråd, 18-19 november 2017.

Minnesanteckningar Båtklubbsdagen, 11 november 2017.

Minnesanteckningar från Samradsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 5 oktober 2017.

Rapport från Sjösäkerhetskursen, 7 maj 2017.

Rapport från Skärgårdsrådet, 12 april 2017.

Minnesanteckningar Båtriksdagen, 1-2 april 2017.

Rapport från Årsmötet, 18 mars 2017.

  

2016---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från Unionsrådet, 19 november 2016.

  

Minnesanteckningar styrelsekonferens, 28-29 oktober 2016.
Se även Styrelse protokoll 28-29/10 2016, om vad som avhandlades.

  

Rapport från sjöräddningsövning, 20 september 2016 i Arkösund.

  

Rapport från Sjösäkerhetskursen, 22 maj 2016.

  

Anteckningar från Samradsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 5 april 2016.

  

Minnesanteckningar Båtriksdagen, 8-10 april 2016.

  

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Ost, 5 mars 2016.

  

Rapport från besök LMBK:s årsmöte, 24 februari 2016.

  

Rapport från Stora Båtklubbsdagen Väst, 6 februari 2016.

  

2015---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från Unionsrådet, 24 november 2015.

  

Rapport från Sjösäkerhetskursen, 10 maj 2015.

  

2014--------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från Förbundsrådet / klubbkonferensen 15 november 2014

  

Rapport från Samradsgruppen Sjöräddning, Bråviken, 17 juni 2014.

  

Rapport från Sjösäkerhetskursen, 18 maj 2014.

  

Rapport från Båtriksdagen, 4-6 april 2014.

  

2013---------------------------------------------------------------------------------------------------

Slutrapport - Utveckla SBU, 6 sept. 2013. Arbetsgruppens sammanställning och tolkning av svaren på den i sommar utskickade enkäten.

  

Minnesanteckningar från Miljörättsligt seminarium 3 sept. 2013, Stockholms Miljörättscentrum, SU. "FÖRORENINGAR FRÅN BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSER - VEM ANSVARAR?"

  

Rapport från sjösäkerhets kursen i Arkösund, 19 maj 2013.

  

Rapport från Årsstämma i Vätternvårdsförbundet, 8 maj 2013.

  

Rapport från Båtriksdagen, 16-17 mars 2013.

  

2012--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från Workshop ang. skotning av Båtar, 3 december 2012.

  

Rapport från Skärgårdsstiftelsens seminarie Grönt Båtliv, 30 november 2012.

  

Rapport från Extra Båtriksdagen och Unionsrådet, 25 november 2012.

  

Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd och Extra Årsmöte, 17 november 2012.

  

Rapport från Ombudsträffen, 18 oktober 2012.

  

Rapport, Besiktning från Ombudsträffen, 18 oktober 2012.

  

Rapport från sjösäkerhets kursen i Arkösund, 15 maj 2012.

  

Rapport från Årsstämma i Vätternvårdsförbundet, 11 maj 2012.

  

Rapport från Hamnkonferens i Askersund, 5 maj 2012.

  

Minnesanteckningar från möte i Ödeshög om försvarets planerade ökning av flygning och
skjutning i Vättern, 28 mars 2012.

  

Rapport från Båtriksdagen, 24-25 mars 2012.

  

Minnesanteckningar från ÖBF:s årsmöte 17 mars 2012.

  

Rapport från SBU:s Miljökonferens 10-11 mars 2012.

  

Rapport från möte med Stångåns Vattenråd 28 februari 2012.

  

2011--------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd 26 november 2011.

  

Minnesanteckningar från samverkans möte i Motala, 22 oktober 2011.

  

Rapport till SBU 3 oktober, ang. ÖBF:s hantering av frågan om sammanslagning av SBU och SSF.

  

Minnesanteckningar vid möte med Smålands och Blekinge Båtförbund ang. sammanslagning av SBU och SSF, 11 juni 2011.

  

Rapport från Möte med regionalt samverkansråd för Motalaströms delområde 16 maj 2011.

  

Rapport från Sjösäkerhetskurs Arkösund, 14 maj 2011.

  

Minnesanteckningar från Båtriksdagen, 1-3 april 2011.

  

Minnesanteckningar från ÖBF:s årsmöte, 19 mars 2011.

  

Minnesanteckningar från kompletteringsutbildning i säkerhetsbesiktning, 11 mars 2011.

  

2010--------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från Unionsrådet 5 december 2010, noterade av Patrik Lindqvist SBU:s kansli.

  

Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd 20 november 2010.

  

Rapport från besök Järnevid BK vid deras årsmöte, 8 maj 2010.

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2 mars 2010.

  

2009---------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från ÖBF:s Förbundsråd 21 november 2009.

  

Rapport från Sjösäkerhetskursen 18 april 2009.

  

Rapport från Båtriksdagen, 3/4 april 2009.

  

Minnesanteckningar från ÖBF:s årsmöte, 28 mars 2009.

  

Rapport från möte med regionalt Samverkansråd för Motala Ströms delområde, 18 mars 2009.

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 5 mars 2009.

  

2008--------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckningar från möte med regionalt Samverkansråd för Motala Ströms delområde, 2008-11-04.

  

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 22 november 2008

  

Rapport från SBU:s Unionsråd 9 november 2008

  

Rapport från Sjösäkerhetskurs för medlemsklubbar i Arkösund April 2008

  

Rapport från SBU:s Båtriksdag 5/6 april 2008

  

Rapport från SBU:s besiktningskonferens 8/9 mars 2008

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 8/9 mars 2008

  

Rapport från SBU:s Båtting 5 mars 2008.

 

Rapport från Sv Sjö:s kontaktmanna konf. 2008

  

Rapport från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2008-02-12.

  

Minnesanteckningar från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2008-02-12.

  

2007--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från SBU:s Ungdomskonferens 2007-12-08

  

Rapport från ÖBF:s Förbundsråd 2007

  

Rapport från SBU:s förbundskonferens i Jönköping, 2007-10-27.

 

Rapport från Vätterndagen 2007

  

Rapport från Båtens dag i Motala 5 maj 2007

  

Rapport från SBU:s besiktningskonferens 2007

  

Rapport från SBU:s miljökonferens 2007

  

Minnesanteckningar från informations möte med AB Göta kanalbolag, 2007-03-05.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat
2022-11-20 / SN
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson