Välkommen in till oss!Här finns länkar till för oss viktiga kontakter.

Vi kommer efterhand att fylla på med uppgifter om samarbetspartners som vi sympatiserar med.
***


Svenska Båtunionen (SBU) är riksorganisationen för främjandet av svenskt båtliv.

Östergötlands Båtförbund är ett av de regionala båtförbund som bildar Svenska Båtunionen.

Vår egen tidning, Båtliv, kommer hem till alla som är med i en ansluten Båtklubb !

Redaktionen vill mycket gärna få in bidrag om klubbarnas olika aktiviteter, för att kunna spegla båtlivet runt om i landet.

Båtorganisationerna äger gemensamt ett eget försäkringsbolag, Svenska Sjö

Båtlivet kan genom sitt ägarskap påverka försäkringsvillkoren och indirekt även påverka övriga försäkringsbolag.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB), administrerar olika intyg inom båtlivsutbildning.

Att rätt utbildning sker är viktigt för att vi ska kunna ha ett säkert och tryggt båtliv. NFB:s kansli är numera inrymt i SXK:s kansli.

SSRS har fyra stationer inom ÖBF:s område. I Arkösund, Loftahammar, Vadstena/Motala och på Visingsö.

Vi är mycket tacksamma för att det finns frivilliga besättningar som bemannar dessa. Därför ger vi årliga bidrag till "våra" stationer.

Östergötlands Båtförbund är sedan år 2000, medlem i Vätternvårdsförbundet.

Båtlivet är på så sätt med i ett nätverk och en dialog, för att bevara Vättern tillgänglig och frisk.

Håll Sverige Rent har i snart fyrtio år samarbetat med båtlivet och ställt stora resurser till förfogande för att båtlivet ska bli hållbart och miljöanpassat.

Senaste sammarbetsprojektet har varit "Baltic SeaBreeze" som avslutades 07-12-31 efter tre framgångsrika år.

Sjöfartsverket är fortfarande en viktig myndighet för båtlivet och ansvarar för sjökortsutgivningen.

Till Sjöfartsverkets webbplats

Sjöfartsverkets tjänst. ViVa - Vind- och vatteninformation ger aktuell information om vindstyrka och vindriktning, samt aktuellt vattenstånd, för många platser i svenska farvatten.

Transportstyrelsen är sektors- myndighet för båtlivet.
Vissa föreskrifter hanteras fortfarande av Sjöfartsverket

Transportstyrelsen har tagit över Sjöfartsverkets roll och hanterar nu fritidsbåtsfrågorna.

Vi är alla beroende av vädret och SMHI hjälper oss att vara bättre förberedda när vi ska ut på sjön

Åk aldrig ut på sjön utan att kolla väderutsikterna!
Kustvädret    Vattenståndet

Göta Kanal binder, tillsammans med Kinda Kanal, ihop området inom vilket ÖBF verkar.

Tack vare kanalförbindelsen kan insjöbåtarna gå ut till kusten, för längre eller kortare turer under sommar och semester.

ÖBF har varit medlemmar i
Göta Kanals vänner,
tills föreningen lades ned 2015
Vi har också planterat två träd vid Göta Kanal. Ett i öst och ett i väst.

Genom medlemskap i våra kanalers vänföreningar, vill vi visa att vi tycker kanalerna är viktiga att bevara och utveckla.

Kinda Kanal. Är tyvärr stängd för båtar med en masthöjd högre än 3,09 m. För de som klarar höjden finns möjlighet att gå rundturen "Blå triangeln". Fina insjövatten.

Nästan en tredjedel av ÖBF:s medlemmar finns i Linköping och Kinda Kanal. Kanalen är mycket viktig för båtlivet i sjösystemen söder om Linköping.

ÖBF är medlem i Kinda Kanals vänner.

Genom medlemskap i våra kanalers vänföreningar, vill vi visa att vi tycker kanalerna är viktiga att bevara och utveckla.

ÖBF är medlem i Svenska Fyrsällskapet.
Fyrar är viktiga att bevara! De har under många år väglett sjöfarare.

De är också en stor kulturhistorisk skatt. På hemsidan under Läsvärt finns deras medlemstidning "Blänket" att ladda ned.
Trevlig och läsvärd!

ÖBF är medlem i Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).
Där anser vi att vårt förbunds historia bäst bevaras.

Genom att utnyttja den här möjligheten, slipper föreningens funktionärer, att ansvara för att lagra stora mängder gamla protokoll och liknande hemma.

ÖBF:s verksamhetsområde berör fyra Länsstyrelser. Gemensamt är att ÖBF är remissinstans i många ärenden. Det gäller oftast olika begränsningar i hastighet eller tillträde (reservat). ÖBF ingår även i olika samverkans grupper som kan beröra båtlivet. Detta arbete kan följas genom att läsa de olika skrivelser och rapporter som vi redovisar på hemsidan under respektive menyknapp.

Östergötlands län

Jönköpings län

Örebro län

Västra Götalands län

Uppdaterat
2020-08-13 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson