Välkommen in till oss!***

***
***


Sjöräddningsövning i Oxelösundsskärgården

 

För att förbereda och följa övningen nyttjades Sjöfartsverkets arbetsbåt "Arkö 833" med Rolf Sandberg som skeppare. Normalt användes denna båt bland annat för utsättning av prickar. Båten har endast 90 centimeters djupgående och drivs med vattenjet. På båten fanns även övningsledaren Lennart Pettersson från Sjöfartsverket samt observatörerna Mats Malmsten, lasarettet i Nyköping, och Olof Nirs, Östergötlands Båtförbund. Två scenarion iordningställdes. Det första fallet var en sjöfågeljägare som skadskjutit en fågel. För att avliva den tog han sin båt för att ro ut till fågeln men föll i vattnet och båten driver iväg. Kvar var hustrun på ett skär. Det andra fallet var en kajakpaddlare där paddeln gått av och tappats i vattnet. Paddlaren tog sig i land på en ö med kanoten.

Rolf Sandberg t.v. och Mats Malmsten.

Kanot och statist ilandssätts.

Jägaren (docka) "trillar" i vattnet.

Hustrun ilandssätt.

 

10.00   Arkö 833 anropar "Sweden Rescue" på VHF (kanal 67, övningskanal) att de funnit en drivande båt i Lillhammarsleden en halv sjömil ost om Måsklubbshällan och anger fyndpositionen. Båten är en Sun Buster med en Mercury utombordsmotor. Arkö 833 har tagit upp båten på däck med sin kran. MRCC ställer frågor om motorn är nedfälld eller ej, om motorn är varm, om åror finns och i vilket läge, om förtöjningstampar och vad som ligger i båten. Årorna angavs sitta i årtullarna och utfällda i vattnet. Ett gevär återfinns i båten. På fråga anges gevärets fabrikat och nummer. Arkö 833 anger att det är nordlig vind 7-8 m/s på platsen. Med ledning av svaren drar MRCC slutsatsen att någon kan ha fallit överbord. Ett vapen ligger inte i en båt som slitit sig och årorna är normalt inte utfällda. Beredskap initieras och tillgängliga enheter larmas.

10.10   SSRS Erik Collin avgår. Allmänt anrop görs om fyndet av drivande båt och att det kan finnas en person i vattnet.

10.22   Kustbevakningsbåten 287 avgår. Befälhavaren ombord utses till OSC, On Scene Co-Ordinator (lokal räddningsledare).

10.27   KBV 287 meddelas sökområde. Vindstyrka och riktning är 7-8 m/s 14 grader enligt data från fyren Gustaf DalĂ©n. Sökområdet fastställs med hjälp av dataprogram som beräknar område med ledning av rådande vind, strömmar och beräknad tid sedan händelsen. En sektor nord om fyndplatsen med avgränsningarna Stråkudden och Ytterklubben anges som sökområde.

10.30   Sjöfartverkets lotsbåt 734 tar kontakt med OSC.

10.30   Polisen underrättas.

10.41   KBV 287 rapporterar fynd. KBV 287 är en stor och djupgående båt men kan sjösätta mindre båt vid behov.

10.41   Båt D 309 från räddningstjänsten anmäler sig.

10.49   KBV 287 rapporterar att de funnit en person i vattnet och en kvinna iland på en närliggande ö Drottningskär. D 309 tar personen till Vålarö hamn, dit ambulans beordras.

10.55   KBV 287 rapporterar att kvinnan är OK men lite frusen.

11.30   D 309 avlämnar patienten till ambulans.

11.30   Övningen avslutas.

 

Jägaren (medvetslös) i vattnet och hans hustru.

Den upphittade båten.

 

Som bilden ovan visar så syntes dockan mycket tydligt. Detta gjorde att KBV 287 med sin stora besättning upptäckte dockan på långt håll men såg ej personen på skäret. En reservplan att meddela att Arkö 833 hade funnit en mössa för att inte få för lång övningstid behövde inte tillgripas.

Det andra fallet beskrivs enligt MRCC som: Anmälaren Carl Bellman säger att hans kollega Bente Vik inte har kommit till jobbet idag. Hon pratade om att paddla igår efter jobbet. Hon slutade arbetet 14.00 och skulle ge sig iväg vid 15-16-tiden. Carl vet inte var hon brukar paddla men han nämnde Beten, Hasselö och Furö. Bente är ca 40 år. Senare uppdagas att Bente har mobiltelefon och hon rings upp. Hon svarar men är förvirrad. Hon kan dock ange att hon ser Oxelösunds hamn men ej järnverket. Vidare uppger hon att det finns en stuga på ön. Efter cirka en halvtimme efter det samtalet hittas hon på Hamnskär. Samma enheter som i första fallet deltog i sökandet.

 

Arbetsbåten Arkö 833

Utvärdering med övningsledare Lennart Pettersson stående.

 

Utvärderingen visade att inga misstag i sökandet begåtts. Kommunikationen mellan båtarna gick kortfattat enligt rutin. Inga onödiga samtal eller kommentarer förekom som onödigt tog upp VHF-kanalen. Enda lilla feluppfattning var att kanotisten hade paddlat i femton minuter innan paddeln gick av. Men det skulle vara helt omöjligt att nå ut till de angivna öarna inom den tiden. De femton minuterna visade sig kunna hänföras till en uppgift om tiden till ett föregående telefonsamtal. Räddningstjänsten påpekade att vägskyltningen för ambulansen inte var självklar. Istället för Vålarö hamn angavs Risö, som är en ö utanför. Fyndpositionen saknas i MRCC:s logg. Vidare anges uppgiften Vålarö hamn som Morhamn. Andra fel är att Ytterklubben anges som Ytterkubben och Stråkudden som Stråkkubben.

OLOF NIRS

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson