Välkommen in till oss!***

***
***


SSRS Rescue Runner

 


En medvetslös person i vattnet tas upp

Den 15 september 2003 genomförde SSRS en demonstration i Arkösund av en prototyp till en ny scooterliknande räddningsfarkost som är speciellt lämpad för att ta upp personer ur vattnet. Flertalet av besökarna i Arkösund var personal från SSRS-statioberna i Loftahammar och Arkösund.

Data, Egenskaper & Tillämpningar

Transport av räddad person

Fredik Falkman t.v. talar inför en intresserad publik.

Historiken bakom denna räddningsfarkost är att i andra länder med grunda stränder och surfare började man att rädda folk med en vanlig vattenscooter till vilken man kopplade en släde liknande en surfbräda efter. Den låga höjden på släden gjorde att man lätt kunde dra upp en nödställd person på den. Tanken dök då upp att integrera släden med själva scootern. Resultatet har blivit en scooter med en fast räddningsplattform baktill. Det räcker med en man att köra scootern och att dra upp en nödställd ur vattnet. SSRS Rescue Runner har utvecklats av Fredrik Falkman på uppdrag av SSRS. Fredrik själv förevisade prototypen.

En båge bakom föraren fyller flera funktioner. Den används som lanternmast och som hjälp för självrätning. I toppen på masten finns en vanlig självuppblåsande räddningsväst. En fiffig lösning till låg kostnad. Utgör minimalt vindfång och väger ej mycket. Bågen fyller vidare funktionen att den kan fällas ner bakåt och utgöra ett handtag. Den något klena infästningen av masten på prototypen är redan på väg att åtgärdas.

Bakom förarplatsen under bågens infästning finns en dragkrok (pinne) att utnyttjas vid bogsering. Eftersom dragkraften är stor kan även SSRS:s stora båtar bogseras ut ur en hamn. Vidare kan bogsering av nödställda båtar ske på "vitt vatten", dvs vatten bland stenar, rev och klippor.

Scootern saknar friläge så när motorn startas så startar scootern. Med tomgång går det att hålla kvar scootern vid en brygga men det kräver ett fast grepp. Är bakåtdrift inställd är dragkraften väsentligt lägre och kan lätt hållas kvar vid en brygga. Demonstrationen visade att det inte är några problem med att stanna scootern. Dess egen vikt är ringa till skillnad från en kölförsedd segelbåt, som försedd med utombordsmotor, är svår att stoppa snabbt på grund av små utombordsmotorers ringa dragkraft bakåt. Praktiska prov visade att scootern är väldigt enkel att hantera och de sjöräddare som körde den lärde sig på nolltid att framföra den och dra upp folk ur vattnet.

Scootern tål överbrytande sjö och kan även användas i hög sjö. Ett tänkt alternativ är att låta en större räddningsbåt gå med en fart av ca 7 knop och skapa en lugnare gata bakom den så att scootern kan fullgöra sitt uppdrag i mindre utsatt vatten. När scootern är däcksbåt på ett större fartyg så sjösätts den via en ramp med lutningen cirka 25 grader. Den tas även upp via rampen genom att scootern körs upp på rampen och dras med winsch sedan upp på däck.

Att endast en man ska få upp en nödställd på plattformen förefaller vara en vansklig uppgift. Men demonstrationen visade att det även gick bra med en simulerad medvetslös person. Dock skedde demonstrationen i helt lugnt vatten. Vid prov med en SSRS-medarbetare som är stor och kraftig med en vikt på 104 kilo hade man fått upp honom trots simulerad medvetslöshet.

Produktionskostnaden för scootern beräknas ligga i intervallet 200 till 300 tusen kronor. Priset påverkas av seriestorleken.

Räddningsskepparen vid Arkösunds räddningsstation Göran Johansson fick frågan om han ansåg att han kunde nyttja en scooter eller om det för hans del fanns bättre användning för 300 000 kronor. Han svarade att han inte skulle skaffa scootern av det enkla skälet att inom hans område var det mycket sällsynt med folk i vattnet. Han hade förståelse för att inom andra delar av landet med grunda stränder och mycket folk som till exempel surfar så skulle den fylla en funktion. Fick Göran välja inom sitt område Bråviken så skulle han hellre nyttja pengarna till en bättre radarutrustning på den lilla räddningsbåten vid stationen.

En reflektion är att det inte är ovanligt med folk i vattnet i insjöar, där små öppna båtar användes. Så för räddningstjänsterna i större städer kanske konceptet också kan vara av intresse.

 


Sjöräddare lärde sig mycket snabbt att hantera scootern.

 

Foto och text: OLOF NIRS

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson