Välkommen in till oss!***

***
***


ÖBF deltar vid "Quling" - en sjöräddningsövning.

 

En dag i september åkte jag med färjan Ebba Brahe till Visingsö för att träffa en bekant. Färjan avgick kl.19.00 från hamnen i Gränna. Ombord fanns fyra bilar varav en har husvagn, det fanns även gående passagerare ombord. Efter ca 15 minuter hörs befälhavaren över högtalaranläggningen att en brand utbrutit i motorrummet. Manskapet tar på sig rökdykarutrustning för att gå ner och släcka elden. En stund senare kommer de upp och meddelar befälhavaren att de inte lyckats att släcka elden.

Befälhavaren på Ebba Brahe anropar Sjöräddningscentralen MRCC med ett "Mayday, Mayday.... brand ombord", Ebba Brahe behövde assistans.

Det tar cirka fem minuter för elden att sprida sig. Husvagnen fattar eld, en explosion hörs, det är gasolflaskorna i husvagnen som exploderat. Omkring mig såg jag många skadade personer.

SSRS från Visingsö kommer ut till haveristen med två båtar, den ena båten omdirigeras till Gränna för att hämta upp sjukvårdspersonal.

Kristina Brahe, den andra färjan, tar med brandpersonal från räddningstjänsten på Visingsö och kommer till undsättning. Under tiden har fem personer gått i livflotte och driver bort från Ebba Brahe.

Två sjukvårdsteam bestående av läkare och sjuksköterskor anländer och börjar undersöka de skadade. Detta arbete går snabbt och effektivt. Branden är nu under kontroll och transport av skadade påbörjas.

En helikopter anländer och försöker att ombordsätta en OSC person på Ebba Brahe, men försöket misslyckas. Helikoptern flyger tillbaka till Gränna för att skicka ut OSC personen med en av SSRS båtar.

En SSRS båt från Vadstena anslöt sig och började med ombordtagning av de personer som fanns i livflotten. Den tar med sig två svårt skadade personer, kvar i livflotten finns ytterligare tre personer. Helikoptern flyger ut till livflotten och skickar ner en ytbärgare som tar ombord de tre kvarvarande. Efter ca 1,5 timmar är alla skadade omhändertagna och transporterade till Gränna för vidare transport.

En polis gav mig informationen om att det fanns 32 skadade och två döda vid olyckan. Själv hade jag tur som klarade mig med lindrigare skador som inte behövde läkarvård.

Detta var en övning som genomfördes 23 september 2005 i sjöfartsverkets regi. Mitt intryck av övningen var att vi har en väl trimmad organisation för sådana här olyckor.

BJÖRN AXELSSON, observatör från ÖBF

 

Quling; en samordnad övning från sjöfartsverket.
OSC; On Scene Co-Ordinator, en person som utsetts att arbeta som MRCC:s förlängda arm på plats.

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson